फलटण तालुका तलाठी संघाचे काम बंद आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने राज्य शासनास दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे फलटण तालुका तलाठी संघाने तहसीलदार फलटण यांना निवेदनाव्दारे कळविले आहे की, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडलाधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष म डुबल आप्पा यांचे बाबत अर्वाच्च भाषेत मत व्यक्त केल्याबद्दल उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे रामदास जगताप हे अर्वाच्च भाषेत अपमानास्पद बोलल्यामुळे दि. १३ ऑक्टोबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तलाठी व मंडळ अधिकारी संवर्गाचे काम बंद आंदोलन करण्यात आले.

    फलटण : फलटण तालुका तलाठी संघाने दिलेल्या पूर्व सूचनेनुसार तालुक्यातील सर्व तलाठ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक कामकाज वगळून इतर सर्व कामकाजावर बहिष्कार घातला असून, फलटण तालुक्यातील सर्व खातेदार शेतकरी, नागरिकांना सदर आंदोलनास पाठिंबा देवून सहकार्य करावे अशी विनंती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मणराव अहिवळे यांनी केली आहे.

    महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने राज्य शासनास दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे फलटण तालुका तलाठी संघाने तहसीलदार फलटण यांना निवेदनाव्दारे कळविले आहे की, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडलाधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष म डुबल आप्पा यांचे बाबत अर्वाच्च भाषेत मत व्यक्त केल्याबद्दल उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे रामदास जगताप हे अर्वाच्च भाषेत अपमानास्पद बोलल्यामुळे दि. १३ ऑक्टोबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तलाठी व मंडळ अधिकारी संवर्गाचे काम बंद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाची रुपरेषा खालील प्रमाणे घोषित करण्यात आली होती, त्याप्रमाणे आज शेवटच्या व चौथ्या टप्प्यात कामकाजावर बहिष्कार घालुन काम बंद करण्यात आल्याचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मणराव अहिवळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

    आंदोलनातील पहिला टप्प्यानुसार दि. ७ व ८ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फीती लावून कामकाज करण्यात आले, दुसऱ्या टप्प्यात दि. ११ ऑक्टोबर रोजी तहसील कार्यालयासमोर कार्यालयीन वेळेत निदर्शने करण्यात आली, तिसऱ्या टप्प्यात दि. १२ ऑक्टोबर रोजी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची डी. एस. सी. तहसील कार्यालयात जमा करणेत आली आणि चौथा व शेवटच्या टप्प्यात जर रामदास जगताप (राज्य समन्वयक जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे) यांची बदली झाली नाही तर नाईलाजास्तव दि. ऑक्टोबर पासून निवडणूक व नैसर्गिक आपत्ती बाबतचे काम वगळून सर्व कामांवर बहिष्कार घालण्याचे नियोजन करुन त्याबाबत संघटनेने संबंधीतांना आगाऊ कल्पना दिल्याचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मणराव अहिवळे यांनी सांगितले. दि. १३ ऑक्टोबर पासून फलटण तालुका तलाठी संघाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे की, राज्य तलाठी संघटनेच्या निर्देशाप्रमाणे पुढील आदेश होईपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक कामकाज वगळून इतर सर्व कामांवर बहिष्कार करण्यात आलेला आहे.