solapur Zp

चौदाव्या वित्त आयोग निधीच्या व्याजातून होणार खरेदी

    सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषद ग्रामपंचायात विभागाच्या वतीने जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी २० रूग्णवाहीका खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला शासनस्तरावरुन मंजूरी देण्यात आली आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्याजातून रुग्णवाहीका खरेदी करण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात ग्रामपंचायात विभागाच्या पाठपूराव्याला यश प्राप्त झालं आहे.

    याबाबत ग्रामपंचायात विभागाने दिलेल्या माहीतीनुसार चौदाव्या वित्त आयोगा निधीच्या व्याजातून रुग्णवाहीका खरेदी करण्याचा ठराव १नोव्हेंबर २०२० रोजी स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला होता. ठरावाच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या शासकीय बैठकीत दिलेल्या निर्देशानूसार प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे क्षेत्र करुन १४ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त व्याजाची रक्मेतून रूग्णवाहीका खरेदी करण्याचे सुचीत केले होते.

    सोलापूर जिल्हयात कोविड १९ चा वाढता प्रार्दूभाव अदयाप ओसरला नसल्याने रुग्णसेवे करीता आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहीका अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्राना एक रूग्णवाहीका प्रमाणे १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाच्या रक्मेतून खरेदी करण्यास ६ कोटी ६२ लाख ४० हजारांची आवश्यकता असल्याचे ग्रामपंचायत विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. आशी मागणी सीईओ दिलीप स्वामी यांच्या पत्राने अतिरिक्त मुख्य सचीव ग्रामविकास विभाग यांना करण्यात आली या प्रस्तावानुसार २० रूग्णवाहीका खरेदी करण्याची मंजूरी शासनस्तरावरुन देण्यात आली आहे.

    चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्याजातून २० रूग्णवाहीका खरेदी करण्याचे ग्रामविकास विभागाकडून पञ प्राप्त झाले आहे. सीईओंच्या पञाद्वारे ४५ रुग्णवाहीका खरेदीची मागणी करण्यात आली होती या पैकी २ कोटी ९४लाख ४० हजार पर्यंतचा निधी देण्यात आला आहे.

    -चंचल पाटील, डेप्यूटी सीईओ, ग्रामपंचायात विभाग जिल्हा परिषद़