यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन; प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्यास यश

  सोलापूर : कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे.

  या बैठकीमध्ये सोलापूर शहरातील यंत्रमाग उद्योग हा प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. सोलापूर शहरात 85 हजार यंत्रमाग कामगार असून, त्यांच्या भविष्याकरीता व कल्याणाकरीता यंत्रमाग कल्याणकारी मंडळ स्थापन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

  तसेच महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले असून, त्यामध्ये 2 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांसाठी घरकुल योजना कामगार कल्याण योजना, आरोग्य विमा योजना इत्यादी संबंधित विभागाच्या सहाय्याने राबविण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजना राबविण्याकरीता आराखडा तयार करण्यासाठी 15 ऑक्टोंबर, 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात झाली असून, या योजनेचा आराखडा समितीकडून तयार करण्यात आला असून, तो शासनास सादर केला आहे. यंत्रमाग उद्योगातील कामगार हा मुख्य घटक आहे.

  देशातील खालोखाल सर्वात जास्त रोजगार देणारा यंत्रमाग उद्योग असून, देशात एकूण चालू असलेल्या यंत्रमाग उद्योगापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त यंत्रमाग हे महाराष्ट्र राज्यात असून भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, सांगली या ठिकाणी यंत्रमाग उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या 25 ते 30 लाखाच्या आसपास असून, त्यामध्ये महिला कामगारांची संख्या अधिक आहे. यामध्ये लुम कामगार, डब्लींग कामगार, रंगारी, वायडींग, वारपर, शिलाई कामगार, टॉवेल चेकिंग, पॅकिंग, कटींग व सफाई कामगार, घडी खाता, गाठ बांधणारे, मुनीम, जॉबर, लेसींग, कांडीमशीन इ. सर्व कामगारांचा समावेश आहे.

  बांधकाम कामगारांच्या मंडळाच्या धर्तीवर यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या हिताकरीता स्वतंत्र कायदा निर्माण करणे, त्यांना भविष्यनिधीचा लाभ, ईएसआयचा लाभ, किमान वेतन कायद्याची पुनर्रचना, निवृत्ती वेतन, कौशल्य वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रशिक्षण, मालेगांव येथील यंत्रमाग कामगारांप्रमाणे घरकूल योजना राबविणे ही योजना कामगारांच्या हिताकरीता राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे यावर चर्चा करण्यात आली.

  यासंदर्भात हसन मुश्रीफ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाल्याची घोषणा केली. यावेळी संबंधित अधिकारी व शिष्टमंडळ उपस्थित होते.