कर्क आजचे राशीभविष्य : १६ जानेवारी २०२२ ; शिक्षण आणि स्पर्धा क्षेत्रात तुम्हाला विशेष फायदा मिळू शकेल

    कर्क (Cancer) :

    आज तुम्हाला फायदा होण्याची आशा आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतील. बोलण्यातला कोमलपणा तुम्हाला आदर देईल. शिक्षण आणि स्पर्धा क्षेत्रात तुम्हाला विशेष फायदा मिळू शकेल. डोळ्यांचा विकार होण्याची भीती आहे. आपापसांत लढा देऊन शत्रूंचा नाश होईल.