प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

महाविकास आघाडी(mahavikas aghadi) शासनाने सन २०२१-२२ साठीच्या वार्षिक मुल्यांकन दर(no change in ready reckoner) तक्त्यातमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर तक्ता सन २०२१-२२ साठी कायम ठेवण्यात आल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.

  मुंबई: क्रेडाईने राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात(balasaheb thorat) यांना विनंती केली होती की, वार्षिक मुल्यांकन दरामध्ये बदल करू नये. ही विनंती राज्य सरकारने(state government) मान्य केली आहे.

  राज्य शासनाने गेल्या सप्टेंबर २०२० मध्ये वार्षिक मुल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला आहे.  कोव्हिड पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या  पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन २०२१-२२ साठी वार्षिक मुल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती.

  या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडी शासनाने सन २०२१-२२ साठीच्या वार्षिक मुल्यांकन दर तक्त्यातमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर तक्ता सन २०२१-२२ साठी कायम ठेवण्यात आल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.

  राज्य शासनाने कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर,  मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती.  ही सवलत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत होती.  ही सवलत संपुष्टात आली असून १ एप्रिल २०२१ पासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील, असे थोरात म्हणाले.

  ते पुढे म्हणाले, जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणाऱ्या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून १ टक्का सवलत देण्याची घोषणा मा. उप मुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यान केलेली होती.   या घोषणेच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करुन दिनांक १ एप्रिल पासून केवळ महिलांच्या नावाने होणाऱ्या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून १ टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केलेले आहे.

  यानुसार, राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे.  तथापी या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला उक्त रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी दिनांकापासून १५ वर्षांच्या कालावधीपर्यन्त कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही.  अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील.