salary

आज राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय(state government decision) घेतला आहे. १ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने / थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन(salary) रु. १० हजार या वेतन संरचनेची रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली.

    मुंबई : आज राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय(state government decision) घेतला आहे. १ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने / थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रु. १० हजार या वेतन संरचनेची रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

    या तरतूदीसाठी ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपयांच्या खर्चासही मंजूरी देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तरतूदीनुसार प्राचार्य पदाची वेतननिश्चिती  रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.