navi mumbai mayor

सेक्टर २७ मधील प्लॉट क्र. २ हा सिडकोच्या मालकीच्या आहे. त्यावर डेब्रिज टाकण्याबाबत सिडकोने महानगरपालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत याबाबतची परवानगी देताना पाणथळ जागेमध्ये डेब्रिज टाकू नये या शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती.

    नवी मुंबई: नेरूळच्या(nerul) सेक्टर २७ मधील लोटस जलाशयात डेब्रिज(debridge) टाकले जात असल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावरून महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना सकाळी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी त्वरित त्या जागेला प्रत्यक्ष भेट देत पाहणी केली.

    सेक्टर २७ मधील प्लॉट क्र. २ हा सिडकोच्या मालकीच्या आहे. त्यावर डेब्रिज टाकण्याबाबत सिडकोने महानगरपालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत याबाबतची परवानगी देताना पाणथळ जागेमध्ये डेब्रिज टाकू नये या शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती.

    प्रत्यक्षात पाहणीमध्ये या पाणथळ जागेच्या बाजूला डेब्री टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सध्या डेब्रीज टाकण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सदर परवानगीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पाणथळ जागेमध्ये डेब्रीज टाकण्यात येऊ नये असे नमूद केलेले असताना त्यावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी ही डेब्रीज भरारी पथकाची होती. त्यामुळे त्यांनी पर्यवेक्षण कामात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असल्याने त्यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल.