रेमडेसिवीरच्या गैरवापराला बसणार आळा, विशेष भरारी पथकांची असणार रुग्णालयांवर नजर

रेम़डेसिवीरचा गैरवापर(remdesivir injection misuse) होत असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून प्राप्त होत असल्याने नवी मुंबई(navi mumbai) पालिका आयुक्तांनी रेमडेसिवीरचा गैरवापर रोखण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपआयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष भरारी पथकाची स्थापना केलेली आहे.

    नवी मुंबई : रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुडवडा(Remdesivir Injection Shortage) जाणवत असून काही रूग्णालयांकडून इंजेक्शनचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून प्राप्त होत आहेत. रेमडेसिवीरची मागणी, वितरण व वापराबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फतच रेमडेसिविर इंजेक्शनचा आवश्यक पुरवठा केला जात आहे.

    रेमडेसिवीर इंजेक्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून घेणे ही त्या रुग्णालयाची जबाबदारी असून ज्यांना गरज आहे अशाच रूग्णांसाठी त्याचा वापर केला जावा यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य टास्क फोर्स तसेच आयसीएमआर यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी विशेष आदेशाव्दारे सूचित केले आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही रुग्णालयाने रेमडेसिवीर इंजेक्शन मागणीची औषधचिठ्ठी रुग्णाला किंवा रुग्णाच्या नातेवाईकांना देऊ नये, असेही आदेशात निर्देशित करण्यात आलेले आहे.

    तरीदेखील काही रूग्णालयांकडून रेम़डेसिवीरचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून प्राप्त होत असल्याने आयुक्तांनी रेमडेसिवीरचा गैरवापर रोखण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपआयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष भरारी पथकाची स्थापना केलेली आहे.

    हे भरारी पथक प्राप्त तक्रारीनुसार अथवा स्वयं नियोजनानुसार रूग्णालयांस भेट देऊन रूग्णालयास पुरवठा करण्यात आलेला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा व वापर यांचा ताळमेळ बसतोय काय याची तपासणी करेल. यामध्ये रेमडेसिवीर मागणी केलेल्या रूग्णांकरताच वापरण्यात आलेले असल्याची खात्री करण्यात येईल. तसेच ते ज्या रूग्णाकरिता वापरलेले आहे त्याचे नाव रिकाम्या बाटलीवर लिहिले आहे काय याचीही तपासणी करण्यात येईल. या रूग्णालयांनी वापरलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या कुप्या जतन करून ठेवावयाच्या असून त्याचीही पडताळणी करण्यात येईल. याशिवाय त्या रूग्णालयाकरिता देण्यात आलेला रेमडेसिवीरचा साठा हा त्या रूग्णालयातील रूग्णांकरिताच वापरलेले आहे याचीही पडताळणी भरारी पथक करेल.

    रेमडेसिविरची आवश्यकता असणाऱ्या कोव्हीड रूग्णांना विहित वेळेत रेमडेसिवीर मिळावे यादृष्टीने आवश्यक नियोजन शासन स्तरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केले जात आहे. त्यातूनही काही रूग्णालयांमार्फत रेमडेसिवीरचा गैरवापर होत असेल तर ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे लक्षात घेत रेमडेसिवीरच्या वापराबाबत रूग्णालयांना आदेशित करतानाच त्याचा गैरवापर रोखण्याकडेही आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी काळजीपूर्वक लक्ष दिले आहे. त्यासाठी उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष भरारी पथकाची स्थापना केलेली आहे. यापुढील काळात नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रेमडेसिवीरच्या वापरावर या भरारी पथकाचे काटेकोर लक्ष असणार आहे.