रंगभूमीने अनेक कलाकारांना घडवलं त्यांना मार्गदर्शन केलं आणि आज हेच कलाकार मनोरंजन सृष्टीत चांगलं नाव कमवत आहे. डॉक्टर असो इंजिनियर किंवा मग कोणतंही वेगळं प्रोफेशन या कलेची साधना हे सवड आणि मार्ग शोधतेच, असाच कलाकार म्हणजे सौरभ चौगुले.