‘सजनी’ या गाण्यात खूप सुंदर चाल आहे, जी तुमच्या अगदी मनाला भिडण्यासाठी पुरेशी आहे. त्याचे बोलही इतके सुंदर आणि नेमके आहेत की ते प्रेमाचा अर्थ अनोख्या पद्धतीने स्पष्ट करतात.