जळगावात 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा रेट 57,430 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 60,300 आहे.

मुंबईत 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा रेट 56,550 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव  61,690 रुपये इतका आहे. 

पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे   56,550 तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आहे 61,690

नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे 56,580 तर 24 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे 61,720

देशात 24 कॅरेट, 10 ग्रॅम  सोन्याची किंमत 61,690 रुपये

22 कॅरेट सोन्याचा विचार केला तर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 56,550 रुपये इतकी आहे.

जळगावात 1 किलो चांदीचा भाव आहे 79,000 रुपये इतका आहे.

मुंबईत 1 किलो चांदीचा भाव 76,000 रुपये इतका आहे. 

 पुण्यात 1 किलो चांदीचा भाव आहे 76,000 रुपये.