जळगावात 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा रेट 68,430 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 71,850

 मुंबईत 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा रेट 67,550 रुपये तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 73,690  रुपये इतका आहे.

पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे  67,550 तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आहे 73,690

नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे 67,580 तर 24 कॅरेट सोन्याचा रेट आहे 73,720

 देशात 24 कॅरेट, 10 ग्रॅम  सोन्याची किंमत 73,690 रुपये

22 कॅरेट सोन्याचा विचार केला तर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 67,550 रुपये इतकी आहे.

जळगावात 1 किलो चांदीचा भाव आहे 89,000 रुपये इतका आहे.

मुंबईत 1 किलो चांदीचा भाव 85,500 रुपये इतका आहे.

 पुण्यात 1 किलो चांदीचा भाव आहे 85,500 रुपये.