Accident while having sex while sky diving

इंग्लंडमध्ये हा अजब किस्सा घडलाय. लेस्ली आणि विल्यम या जोडप्यानी हटके करण्याची लहर आली. त्यांच्यामधली लेस्ली तर सेक्युअली जास्तच अँक्टिव्ह आहे. आणि ती वेगवेगळ्या फँटसीज शोधत असते. आपण आकाशात उडता उडता म्हणजेच स्काय डायव्हिंग करता करता सेक्स करुया असं तिनं विल्यमला सुचवलं. दोघंही हा विचित्र प्रकार करायला तयार झाले.

    इंग्लंड : एकमेकांच्या प्रेमात वेडी झालेली जोडप्यांना फँटसी शोधण्याच्या नादात भलताच अनुभव आला आहे. आकाशात सेक्स करायचा निर्णय या जोडप्याने घेतला. तो त्यांना चांगलाच भारी पडला.

    इंग्लंडमध्ये हा अजब किस्सा घडलाय. लेस्ली आणि विल्यम या जोडप्यानी हटके करण्याची लहर आली. त्यांच्यामधली लेस्ली तर सेक्युअली जास्तच अँक्टिव्ह आहे. आणि ती वेगवेगळ्या फँटसीज शोधत असते. आपण आकाशात उडता उडता म्हणजेच स्काय डायव्हिंग करता करता सेक्स करुया असं तिनं विल्यमला सुचवलं. दोघंही हा विचित्र प्रकार करायला तयार झाले.

    आकाशामध्ये सेक्स करण्यासाठी दोघांनीही विमानातून उडी घेतली. दोघेही सेक्समध्ये एवढे गुंग झाले की आपण नक्की काय करतोय, कुठपर्यंत पोहोचलोय याचं भानच लेस्ली आणि विल्यमला राहिलं नाही. जेव्हा ते भानावर आले, तेव्हा ते दोघेही जमिनीच्या अगदी जवळ आले होते.
    या सगळ्या नादात विल्यम त्याचं पॅराशूटच उघडायचं विसरला आणि जमिनीवर धाडकन आपटला. लेल्सीनं मात्र तिचं पॅराशूट उघडलं होतं. ती विल्यमच्या थोडं पुढे जाऊन लँड झाली.

    विल्यमला जमिनीवर आदळलेलं पाहिल्यावर ती चांगलीच घाबरली विल्यमचा मृत्यू झालाय असं तिला वाटलं. पण, तो जिवंत होता. पण या अपघातात विल्यमचं नाक फुटलंय. दोघांनी तात्काळ हॉस्पीटल गाठले. विल्यमवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.